Nyheter

Kallelse och handlingar till stämma

US Energy: Kallelse och handlingar till årsstämma 29 juni 2016 i U.S. Energy Läs mer...

Finasiella Rapporter

Kommande Rapporter

2016-03-15

Bokslutskommuniké 2015

Kommande Rapporter

2015-12-15

Delårsrapport 3 - 2015

Kommande Rapporter

2015-09-15

Delårsrapport 2 - 2015

VÅR INVESTERINGSFILOSOFI

Bolaget avser att investera i källor där man efter högst sex månader kan uppnå ett positivt kassaflöde. Varje enskild investering kräver noggrann genomgång och utvärdering av historiska reserver, markförutsättningar, juridiska- och miljöaspekter innan beslut får fattas. Historiskt har bolaget finansierat sina investeringar med eget kapital och därmed minimerat risken för att bli beroende av externa kreditinstitut. Vår filosofi är att verka för en sund tillväxt på bolaget och bolagets tillgångar där avkastningen för våra aktieägare, på kort till medellång sikt, skall vara en för branschen acceptabel nivå.